Іноземних мов

Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина.

Йоганн Вольфганг фон Ґете

У наш час знання іноземної мови відкриває перед людиною досить широкі перспективи. Зокрема чим більше мов знає людина , тим вищі шанси будь-де: на ринку праці, в подорожах, у спілкуванні з цікавими людьми з будь-якого куточку світу. У сучасному житті знання іноземних мов не тільки дозволяє людині почуватися більш успішною, але й з легкістю руйнує кордони та робить світ довкола цікавішим.

Циклова комісія іноземних мов була створена у 2013 році, до того часу викладачі іноземних та латинської мов працювали у складі циклових комісій загальноосвітніх дисциплін та природничо-наукових дисциплін. В склад комісії входять досвідчені та молоді викладачі, які є цілісним колективом однодумців, який працює над реалізацією низки нових цілей щодо свого розвитку.

Основним завданням методичної і педагогічної діяльності циклової комісії є вдосконалення форм і методів викладання іноземних мов у медичному коледжі, пошук і запровадження у навчальний процес інноваційних підходів з метою підвищення рівня знань студентів

Циклова комісія іноземних мов забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів з англійської, німецької, французької та латинської мов на спеціальностях «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа», «Фармація». Процес навчання іноземних мов тісно пов’язаний з характером майбутньої професійної діяльності студентів-медиків  та спрямований на формування у них іншомовної комунікативної компетенції.

 

              Викладачі циклової комісії є постійними учасниками методичних семінарів, методичних об’єднань викладачів навчальних закладів Львівської області І-ІІ рівня акредитації, одне з яких було проведене на базі навчального закладу. Під керівництвом викладачів студенти коледжу беруть участь в обласному творчому конкурсі з іноземних мов серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Львівщини, де двічі займали призові місця.

Викладачами циклової комісії  підготовлені такі напрацювання:

  • Навчальний підручник «Німецька мова для студентів-медиків» для ІІ-ІV-х курсів спеціальностей «Лікувальна справа», «Акушерська справа» та «Сестринська справа». Криворук Т.Б., Шамрай Н.С., Гутнікевич Ю.В. ‒ К.: Медицина, 2012.‒ 399 с.;
  • Навчальні програми для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальностями  «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа»,  які затверджені центральний методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів  МОЗ України, 2011 р. Шамрай Н.С., Гутнікевич Ю.В., Семененко О.Я., Криворук Т.Б.
  • Науково-методичний посібник з латинської мови "Греко-латинська медична термінологія в природничих і клінічних дисциплінах" . Гутнікевич Ю.В.

 Склад циклової комісії іноземних мов:

 Голова - Шамрай Наталія Сергіївна -викладач німецької мови та німецької мови за професійним спрямуванням, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

В навчальному закладі з 2004 року.

Молодий творчий викладач. Співавтор навчального підручника та навчальних програм з німецької мови для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. Керівник студентської команди КВК коледжу.

Керівник групи.

Швед Ірина Романівна - викладач англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

З 1989р. викладач-сумісник, з 1993 року – штатний викладач англійської та німецької мов. 1996 - 1998рр. - голова циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін.

З 1998 року - заступник директора з гуманітарної освіти та виховання коледжу.

Співавтор навчальних посібників з англійської мови за професійним спрямуванням для всіх спеціальностей внутрішнього користування.

Гутнікевич Юрій Володимирович -викладач основ латинської мови з медичною термінологією, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Досвідчений викладач з багаторічним стажем роботи. В Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1967 року. Співавтор навчального підручника та навчальних програм з німецької мови для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів  І—ІІІ рівнів акредитації, науково-методичного посібника з латинської мови «Греко-латинська медична термінологія в природничих і клінічних дисциплінах».

Багаторічний дописувач статей з медичної етики, психології та методики викладання латинської мови до газети «Медсестра Галичини».

Ковальчук Ірина Василівна - викладач англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

В Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1975 року.

З 1989р. по 1998 р. - заступник директора з виховної роботи Самбірського медичного училища.

Співавтор навчальних посібників з англійської мови за професійним спрямуванням для всіх спеціальностей внутрішнього користування.

Швед Святослав Іванович - викладач англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

В навчальному закладі з 2002 року

Співавтор навчальних посібників з англійської мови за професійним спрямуванням для всіх спеціальностей для внутрішнього користування.

Керівник групи.

Куцалаба Наталія Миколаївна - викладач англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

З 2006 р. - на посаді штатного викладача Самбірського медичного коледжу.

Таратула Сергій Теодозійович - викладач німецької мови, основ латинської мови з медичною термінологією, спеціаліст другої  кваліфікаційної категорії

З 2006 р. працює на посаді штатного викладача у Самбірському медичному коледжі.

Кутєпова Наталія Вікторівна -викладач англійської мови.

В Самбірському медичному коледжі з 2009 року. З 2011 р. на посаді штатного викладача.

Прибасна Олена Олександрівна - викладачоснов латинської мови з медичною термінологією, фармакогнозії, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1994 року за спеціальністю «Сестринська справа».

Штатний викладач Самбірського медичного училища (коледжу) з 2000 року.

Дійсний член Всеукраїнського Лікарського Товариства; учасник ювілейного X з’їзду ВУЛТ; учасник ювілейного XIII конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств.

Керівник групи.

У складі циклової комісії працюють викладачі-сумісники:

Стисло Марія Дмитрівна, викладач французької мови та французької мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Чіхрак Наталія Богданівна - викладач англійської мови. Випускниця Самбірського медичного училища 2002 року за спеціальністю «Сестринська справа». В Самбірському медичному коледжі з 2007 року. З 2009 р. викладач-сумісник англійської мови.

Загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія

Загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін функціонує з часу заснування навчального закладу. В той час це було методичне об¢єднання загальноосвітніх дисциплін, і очолювала його Хуртак І.І.

У зв'язку з перейменуванням фельдшерської школи в 1956 році у медичне училище створено методичне об¢єднання загальноосвітніх дисциплін фізико-математичного циклу, яке очолювали:

1956 - 1962р.р.  Кузина Л.М.

З 1962 - 1966 Чарнош Л.М.

З 1966 року методичне об’єднання загальноосвітніх дисциплін фізико-математичного циклу очолював Крук В.С.

Предмети фізико-математичного та хімічного напрямку циклу викладали досвідчені педагоги: Крук В.С., Семчишин Б.С., Ридош М.А., Бондаренко Н.Р.

У цьому ж 1966 році створено методичне об’єднання загальноосвітніх дисциплін гуманітарного циклу, яке до 1976 року очолювала Кузина Л.М., її наступниця - Кугай Л.Л.

З 1987 року ц/к загальноосвітніх дисциплін очолював Крук В.С. До її складу входили: Крук В.С., Семчишин Б.С., Стецик М.М., Бурлаєнко Г.Є., Гриців О.Й.

З 1992 р. цикловою комісією керує Гриців О.Й. До складу комісії на той час входили такі викладачі: Гриців О.Й., Стецик М.М., Бурлаєнко Г.Є., Зварич Г.М. В наступні роки метою оптимізації роботи циклових комісій було проведено ряд змін: у 2005 році, створено циклову комісію хімічних дисциплін, гуманітарні дисципліни відʼєднано від циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін. До загальноосвітнього циклу ввійшли такі викладачі: Куцинда Л.Я., Кіт Л.М., Самсоненко О.В., Стецик М.М. Бурлаєнко Г.Є., Ковальчук І.В., Швед І.Р., Швед С.І., Литвин Н.М., Шамрай Н.С., Таратула С.Т., Стисло М.Д. В 2010 році циклова комісія поповнилася молодими викладачами: Кулькевич М.В., Ковальчук С.П., Рогач М.М., Чіхрак Н.Б., Кутєпова Н.В, у 2012 році - Бурлаєнко М.В., в 2013 році – Кухар Л.І.

В 2013 роцібула створена циклова комісія іноземних мов, яка об’єднала викладачів іноземних та латинської мов, а отже викладачі даних дисциплін вийшли із складу циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

 
 

 

Циклова комісія постійно вивчає та впроваджує в навчальний процес сучасні освітні методики та технології. Викладачі дисциплін циклової комісії привчають студентів до творчих пошуків та дослідницько-наукової роботи.

Невідʼємною є позааудиторна робота. Традиційними стали декади циклової комісії, у рамках яких проводяться олімпіади, тематичні вечори, турніри, засідання клубів КВК, науково-теоретичні конференції з питань впровадження новітніх педагогічних технологій у навчання, конкурси, вікторини  тощо.

Викладачі постійно ознайомлюють студентів із досягненнями природничо-гуманітарних наук, досягненнями освіти та науки, видатними вченими Галичини.

 

Склад циклової комісії загальноосвітніх дисциплін:

Голова - Гриців Оксана Йосипівна- викладач фізики та астрономії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

У Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1984р.

На посаді викладача математики та фізики з 1985 р. З 1992 року очолює циклову комісію загальноосвітніх дисциплін. Керівник групи.

Працює над підвищенням якісного показника успішності студентів шляхом заохочення їх до вивчення дисциплін «Фізика» і «Астрономія», а також залучення їх до творчої, пошукової та дослідницької роботи. Бере активну участь в обласному методичному об'єднанні викладачів фізики.

Керівник групи.

Стецик Марія Марʼянівна- викладач математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

Випускниця Самбірського медичного училища 1976 р. за спеціальністю «медична сестра».

На посаді викладача математики Самбірського медичного училища (коледжу) з 1982 року.

Працює над проблемою формування позитивної мотивації до вивчення математики та її значущості у професійній підготовці.

Керівник групи.

Бурлаєнко Галина Євгенівна- викладач інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

У Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1984 року.

З 1985 р. на посаді викладача інформатики.

В своїй роботі практикує традиційні та нетрадиційні види занять та позааудиторних заходів: КВК; конференції, олімпіади, вечори. Випустила: збірник задач та вправ з інформатики; збірник тестового контролю; збірник лекційного матеріалу з дисципліни.

Керівник групи.

Кіт Лідія Мирославівна -викладач світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

В навчальному закладі з 1989 року. Надає великого значення пошуковій та творчій роботі студентів. Бере активну участь в обласному методичному об'єднанні викладачів світової літератури.

Керівник групи.

Куцинда Любов Ярославівна - викладач української літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

У Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1985 року.

На посаді штатного викладача української мови і літератури з 1990 р. Голова осередку товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка в навчальному закладі.

Вихованці викладача - учасники та призери обласних турів щорічних конкурсів: Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка.

Проводить значну виховну роботу зі студентами. Під її керівництвом в коледжі щорічно проходить ряд заходів: вечори до річниць українських письменників та поетів, художні читання, зустрічі з місцевими поетами тощо.

Неодноразовий керівник групи.

Самсоненко Ольга Василівна викладач української мови та української мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

У Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1986 року.

На посаді штатного викладача української мови з 1994 року.

Особливу увагу приділяє професійній грамотності студентів-медиків.

Укладач-співавтор «Довідника для вступників до Самбірського медичного коледжу», коректор ряду методичних матеріалів які готуються до публікації у видавництвах України.

Проводить значну виховну роботу зі студентами. Бере активну участь у підготовці та організації численних коледжних та загальноміських заходів. Керівник літературної студії «Поетичне джерело», мета якої - надихати студентів до творчих спроб пера.

Вихованці викладача - учасники та призери обласних турів щорічних конкурсів: Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка.

Керівник групи.

Рогач Марія Миколаївна - викладач української мови та української мови за професійним спрямуванням, спеціаліст ІІ категорії кваліфікаційної категорії

В навчальному закладі з 2004 року.

З 2008 року викладач-сумісник, з 2010 - штатний викладач української мови та української мови за професійним спрямуванням.

Активний учасник заходів, які проводить циклова комісія загальноосвітніх дисциплін. Бере участь у підготовці студентів до конкурсів з української мови різного рівня.

Кулькевич М.В.- викладач математики, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1999 р. за спеціальністю «Сестринська справа».

На посаді штатного викладача математики з 2010 року. Молодий творчий викладач.

Бере активну участь у заходах, які проводить циклова комісія загальноосвітніх дисциплін.

Керівник групи.

Бурлаєнко Марʼяна Володимирівна -викладач інформатики та медичної інформатики.

В Самбірському медичному коледжі з2010 року. На посаді викладача інформатики з 2012 року. Приділяє увагу компʼютерній грамотності студентів-медиків, оволодінню ними медичними комп’ютерними програмами. В числі її студентів – призери обласних олімпіад з інформатики.

Кухар Леся Ігорівна -викладач української мови за професійним спрямуванням, української літератури.

В Самбірському медичному коледжі з 2012 року.

 

Професійних дисциплін педіатричного циклу

Викладачі сучасної циклової комісії професійних дисциплін педіатричного циклу з часів заснування навчального закладу входили в склад методоб’єднання медичних дисциплін. Наявність одного клінічного методоб’єднання обумовлювалась малою чисельністю викладачів клінічних професійних дисциплін в перші роки функціонування, які з часом збільшувались в кількості паралельно з ростом чисельності спеціальностей та кількості студентів.

З 1953 року методоб’єднання медичних дисциплін очолювали:

Пиріг І.Г. (1953 - 1956 рр.), Чурилик Б.П. (1956 - 1959 рр.), Баранович Л.М. (1959 - 1962 рр.), Чурилова Н.В. (1962 - 1964 рр.), Куценко П.В. (1964 - 1966 рр.).

В  році утворилося методоб’єднання терапевтичного циклу яке очолювала Л.М. Баранович – викладач внутрішніх хвороб(1966 - 1970рр., 1978 - 1983 рр.).

У 1970 - 1971 рр. головою циклової комісії терапевтичного циклу був Гавриленко М.Х. – викладач епідеміології.

У 1972 - 1978 рр. року циклову комісію очолювали викладачі дитячих хвороб: 1972 - 1973 рр. -Ліскевич Я.П., 1974 - 1975 рр. -Петрущак Я.П., 1976 - 1978 рр. -Ванівська Д.М.

У 1983 році кількість дисциплін та викладачів дозволила розділити циклову комісію на терапевтичного та педіатричного циклів.

З 1983 року і по сьогоднішній день циклову комісію професійних дисциплін педіатричного циклу очолює Цалковська Г.В. – викладач педіатрії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

У 1991-92 роках - голова циклової комісії Гарасимчук Є.Б., викладач дитячих хвороб.

Циклова комісія професійних дисциплін педіатричного циклу сьогодні об’єднує викладачів споріднених дисциплін: педіатрії, медсестринства в педіатрії, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, інфекційних хвороб, епідеміології, нервових та психічних хвороб і налічує 8 штатних викладачів і 16 сумісників.

В різні роки до складу циклової комісії входили клініцисти:

Педіатри:

1957 рік – Вечерська Р.М., Новікова Л.Ф. Ягудіна Ф.П., Скінтіян В.К;

1958 рік - Кудіна В.І., Скінтіян В.К., Астахова О.С.;

1959 рік - Родич Б.М., Ніколаєнко З.М., Раппопорт Л.І, Новікова Л.Ф.;

1968 рік - Пріщенко Л.І., Ліськевич Я.П.;

1969 - 1970 рр.. - Пріщенко Л.І., Магурська М.О., Ліськевич Я.П.

Інфекціоністи: Ростович П.Б., Гурилик Б.П., Пулін М.І.

Циклова комісія професійних дисциплін терапевтичного циклу не зупиняється на досягнутому, весь час перебуває в творчому пошуку.

 

Склад циклової комісії професійних дисциплін педіатричного циклу:

Голова- Цалковська Галина Вікторівна викладач педіатрії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

З 1979 р. на посаді штатного викладача педіатрії в Самбірському медичному училищі (коледжі).

З1983 року – голова ЦК педіатричних дисциплін.

Співавтор «Алгоритмів практичних навиків з педіатрії», посібника «Пропедевтична педіатрія», посібників з організації і проведення санітарно-освітньої роботи серед населення: «Профілактичні щеплення», «Вигодовування дітей першого року життя», «Оцінка фізичного та психічного розвитку дітей першого року життя».

Брала участь у створенні та рецензензуванні банку тестів з педіатрії ліцензійних іспитів «Крок-М».

Завідувач кабінетом доклінічної практики з педіатрії. Багаторазовий керівник групи.

 

Ковальчук Любомир Маркіянович-викладач педіатрії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, доктор філософії в галузі соціології, Заслужений лікар України.

З 1992 року – директор, викладач педіатрії в Самбірському медучилищі.

Співавтор «Алгоритмів практичних навиків з педіатрії», посібника «Пропедевтична педіатрія», посібників з організації і проведення санітарно-освітньої роботи серед населення: «Профілактичні щеплення», «Вигодовування дітей першого року життя», «Оцінка фізичного та психічного розвитку дітей першого року життя».

За редакцією Ковальчука Л.М. авторським колективом викладачів коледжу видано: «Практикум з хірургії» (2007р.), «Навчальний посібник з хірургії в модулях» (2009 р.), «Медсестринство в онкології» (2011р.).

 

Каднічанський Анатолій Григорович - викладач педіатрії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

З 1985 року - викладач педіатрії Самбірського медичного училища (коледжу).

З 1986 року – завідувач практикою, заступник директора з практичного навчання.

З березня 1994 року – заступник директора з навчальної роботи.

Співавтор «Алгоритмів практичних навиків з педіатрії», посібника «Пропедевтична педіатрія», посібників з організації і проведення санітарно-освітньої роботи серед населення: «Профілактичні щеплення», «Вигодовування дітей першого року життя», «Оцінка фізичного та психічного розвитку дітей першого року життя».

Брав участь у створенні та рецензензуванні банку тестів з педіатрії ліцензійних іспитів «Крок-М».


Гарасимчук Євген Богданович- викладач педіатрії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Випускник Самбірського медичного училища 1982 року за спеціальністю «Фельдшер».

Співавтор «Алгоритмів практичних навиків з педіатрії», посібника «Пропедевтична педіатрія», посібників з організації і проведення санітарно-освітньої роботи серед населення: «Профілактичні щеплення», «Вигодовування дітей першого року життя», «Оцінка фізичного та психічного розвитку дітей першого року життя».

Брав участь в експертизі тестових завдань до ліцензійних іспитів «Крок-М» в Центрі тестування МОЗ України.

Учасник багатьох міжнародних конференцій з біоетики.

Завідувач кабінетом педіатрії. Багаторазовий керівник групи.

 

Ігнатович Любов Михайлівна - викладач медсестринства в педіатрії,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

В 1988 р. була прийнята на посаду викладача педіатрії в Самбірське медичне училище та паралельно працювала до 1992р. дитячим інфекціоністом в Самбірській інфекційній лікарні.

На даний час працює штатним викладачем на спеціальності “Сестринська справа”.

 

Завальона Леся Ярославівна - викладач медсестринства в педіатрії,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

З 1994 по 2013 р. працює в Самбірському медичному коледжі на посаді викладача педіатрії.

Завідувач кабінетом доклінічної практики медсестринства в педіатрії.

 

Шпак Володимир Васильович- викладач епідеміології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.

З 1988 року - викладач епідеміології Самбірського медичного училища (коледжу).

Бере активну участь в громадському та суспільному житті коледжу, є дописувачем до  видань місцевої преси.

Завідувач  кабінету інфектології та епідеміології. Керівник групи.

Грицьків Оксана Михайлівна- викладач інфекційних хвороб, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1976 року за спеціальністю «Медична сестра».

З 1988 року на посаді викладача інфекційних хвороб Самбірського медичного училища (коледжу).

Голова методичного об’єднання керівників груп, керівник групи.

 

Стецик Зінаїда Федорівна - викладач неврології та психіатрії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

З 1991 року на посаді штатного викладача в Самбірського медичного училища (коледжу).

Завідувач кабінетом доклінічної практики з нервових і психічних хвороб.

Циклову комісію професійних дисциплін педіатричного циклу обслуговували відповідальні, професійні лаборанти Топко Людмила, Дудяк Марія. На даний час – Хомяк Леся.

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

201793
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
150
561
974
198203
9667
14226
201793

Ваш IP: 54.162.159.33
Время: 2018-09-25 08:06:28