Професійних дисциплін фармацевтичного циклу

Циклова комісія професійних дисциплін фармацевтичного циклу розпочала свою діяльність з відкриття в навчальному закладі відділення «Фармація» в 2001 році.

До цього часу фармацевтичні дисципліни входили до циклової комісії фундаментальних дисциплін.

В 2002 р. було створено циклову комісію професійних дисциплін фармацевтичного циклу. В циклову комісію ввійшли дисципліни: «Ботаніка», «Неорганічна хімія», «Техніка лабораторних робіт», «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Фармакогнозія», «Технологія ліків», «Фармакологія», «Основи фармакології з рецептурою», «Організація і економіка фармації», «Фітотерапія».

Першими викладачами відділення «Фармація» були: Головчак М.Г. (технологія лікарських форм), Бережницька Г.Р. (ОЕФ), Миндришора Г.Е. (ОЕФ), Стасюк Л.Л. (технологія ліків), Баб’як Л.М. (фармакологія). Вони заклали фундамент навчально-методичної бази фармацевтичних дисциплін

В 2007 році було відкрито фармацевтичний корпус з кабінетами та лабораторіями, оснащеними типовим обладнанням. Викладачі циклової комісії акцентували увагу на створенні навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціальності «Фармація» .

В 2005 циклова комісія була створена циклова комісія хімічних дисциплін, і від циклової комісії професійних дисциплін фармацевтичного циклу було відокремлено ряд дисциплін. На даний час в циклову комісію входять дисципліни: «Ботаніка», «Фармакологія», «Фармакологія та медична рецептура», «Фармакогнозія», «Організація і економіка фармації», «Технологія ліків», «Інформаційні технології в фармації», «Основи медичного та фармацевтичного товарознавства», «Основи менеджменту та маркетингу в фармації».

 

Кожного року в квітні місяці на відділенні «Фармація» проводиться І етап конкурсу фахової майстерності «Panacea». Переможець конкурсу бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Panacea». У 2008 р. студент Павлечко Ігор зайняв ІІ місце з дисципліни «Фармакологія» у ІХ Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації за спеціальністю «Фармація».

Викладачі циклової комісії проводять спільні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, тижні дисциплін. Вся робота циклової комісії спрямована на реалізацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, ознайомлення з науковими дослідженнями в фармації і медицині. Викладачі впроваджують мультимедійні освітні та комп’ютерні навчальні і контролюючі програми.

Проведено ряд відкритих занять та майстер-класів з використанням мультимедійних презентацій. Під керівництвом викладачів циклової комісії проводиться значна позаадутирна робота: конференції, конкурси, олімпіади. Добре налагоджена гурткова робота. Працюють гуртки: фармакології, технології ліків, фармакогнозії і ботаніки.

Викладачі циклової комісії є дійсними членами Всеукраїнського лікарського товариства.

 Склад циклової комісії природничо-наукових дисциплін:

Голова Баб’як Лілія Миколаївна - викладач дисциплін «Фармакологія», «Фармакологія з рецептурою», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

В навчальному закладі з 1987 року на посаді штатного викладача фармакології.

Неодноразовий член журі Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності «Panacea» (м.Рівне 2005 р., 2006 р., м.Харків 2008 р.).

Надає методичну допомогу молодим викладачам при підготовці до занять.

Завідувач лабораторії з основ фармакології та медичної рецептури. Веде гурткову роботу. Багаторазовий керівник групи.

Мащакевич Ірина Ярославівна - викладач фармакології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

В Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1987 р. на посаді штатного викладача фармакології.

Керівник гуртка фармакології. Завідувач кабінету фармакології. Неодноразовий керівник групи. Член профкому працівників коледжу.

Член журі Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності «Panacea» (м.Рівне 2007 р., м.Харків 2013 р.).

Автор довідникового посібника з «Основ фармакології» для медичних сестер (2009 р.) і «Атлас графологічних структур схем і таблиць з фармакології»(2010 р.) для студентів «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Фармація».

Член Всеукраїнського Лікарського Товариства.

Прибасна Олена Олександрівна - викладач дисциплін «Латинська мова», «Фармакогнозія», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

ВипускницяСамбірського медичного училища 1994 року за спеціальністю «Сестринська справа».

На посаді штатного викладача Самбірського медичного училища (коледжу) з 2000 року.

Завідувач лабораторії фармакогнозії та ботаніки. Співавтор посібника «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Керівник групи.

Член Всеукраїнського Лікарського Товариства. Учасник ювілейного Х з’їзду ВУЛТ. Учасник ювілейного ХІІІ конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств.

 

Головчак Марія Григорівна - викладач дисципліни «Технологія ліків», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1979 року за спеціальністю «Медична сестра».

Протягом 1979-1981 рр. – лаборант в Самбірському медичному училищі;

На посаді викладача-сумісника з 2002 року, на посаді штатного викладача з 2011 року.

Будучи завідуючою ТзОВ аптека №128 (2005-2011 рр.) - неодноразова Голова Державної кваліфікаційної комісії на комплексному державному екзамені на спеціальності «Фармація».

 

Ковальчук (Радонь) Ірина Романівна -викладач дисципліни «Технологія ліків», спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

ВипускницяСамбірського медичного училища 2002 року за спеціальністю «Лікувальна справа».

В навчальному закладі з 2002 року, з 2005 р. – штатний викладач .

Завідувач лабораторією технології ліків. Керівник гуртка технології ліків.

Член Всеукраїнського Лікарського Товариства. Учасник ювілейного Х з’їзду ВУЛТ. Учасник ювілейного ХІІІ конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств.

 

Галайко Лариса Іванівна -викладач дисциплін «Фармакогнозія», спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

На посаді викладача фармакогнозії в Самбірському медичному училищі (коледжі) з 2005 року.

Завідувач лабораторією фармакогнозії, керівник гуртка фармакогнозії і ботаніки.

Член Всеукраїнського Лікарського Товариства.

 

Ільницька Мар’яна Миколаївна викладач дисципліни «Організація та економіка фармації», спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

В коледжі з 2008 року на посаді штатного викладача.

Сабат Зоряна Вікторівна - викладач дисципліни «Організація та економіка фармації», спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

В коледжі з 2008 року на посаді штатного викладача.

Соціально-економічних дисциплін

Першим викладачем суспільних дисциплін Самбірської фельдшерської школи була Ткаченко В.С. У 60-х роках викладачами суспільних дисциплін працювали Кадіна Є.М., Певко А.Д., Сорока В.Г. Перун Б.Й. Обов’язок голови циклової комісії суспільних дисциплін виконувала Кадіна Є.М. Деякий час викладачем історії СРСР працював Проць Б.В.

З 1985р. по 1986 р. головою циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін був Перун Б.Й., з 1996 р. по 1998 р. – Швед І.Р. З 1998 року циклову комісію соціально-економічних дисциплін очолює Шевчук Н.І.

У 80-х - першій половині 90-х років викладались такі дисципліни: історія СРСР, суспільствознавство, історія України, основи правознавства.

В середині 90-х років цикл суспільних дисциплін поступово розширився – почали викладати основи філософії, основи економічних знань, етика та естетика, історія релігії, основи політології, соціологія.

Проголошення незалежності України дало поштовх новій копіткій праці. Силами викладачів-істориків повертались до студентів забуті, колись заборонені, сторінки нашої справжньої нелегкої історії.

ХХІ століття – це час переходу до технологічного інформаційного суспільства, у якому рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних, культурних процесів, які відбуваються в світі, перспективи розвитку Української держави на найближчі десятиліття вимагають від викладачів суспільних дисциплін глибоких знань і випереджувального характеру освіти. Вони постійно працюють над збагаченням навчально-методичного забезпечення навчального процесу, спонукають студентів до пошукової та краєзнавчої роботи, допомагають студентам розібратись у складних історичних, філософських, правничих та економічних темах. Викладачі беруть активну участь і у позааудиторних заходах медичного коледжу. В коледжі працюють суспільно-політичний клуб «Я так думаю» (кер. Столяр Г.Р.) та клуб «Берегиня» (кер. Хома Н.М.).

Дисципліни, які входять до циклової комісії: історія України, всесвітня історія, економічна теорія, основи економічної теорії, основи філософських знань, соціологія, географія, культурологія, людина і світ, основи права, основи правознавства, основи права та законодавства в охороні здоровʼя, основи охорони праці та охорона праці в галузі.

Діяльність викладачів не обмежується викладанням власного курсу, здійсненням міждисциплінарних зв’язків. Важливим є вміння організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості.

Склад циклової комісії соціально-економічних дисциплін:

Голова - Шевчук Наталія Іванівна -викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Штатний викладач суспільних дисциплін Самбірського медичного училища (коледжу) з 1983 року.

З 1998 – голова циклової комісії соціально-економічних дисциплін. Завідувач кабінету історії України. Співавтор пошукової праці про історію будівлі коледжу, дописувач до місцевої преси.

Багаторазовий керівник групи.

Перун Богдан Йосипович -викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

В навчальному закладі з 1968 року.

З 1977 року – штатний викладач історії .

Завідувач кабінетом всесвітньої історії. Співавтор пошукової праці про історію будівлі коледжу, дописувач до місцевої преси.

Багаторазовий керівник групи. Ветеран праці.

Хома Наталія Михайлівна- викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

З 1991 року штатний викладача історії та суспільствознавства Самбірського медичного училища (коледжу).

Керівник музею народознавства коледжу. Керівник клубу «Берегиня». Проводить значну виховну роботу зі студентами. Спрямовує студентів на пошукову роботу з метою вивчення традицій та звичаїв бойків, історії малої батьківщини. Бере активну участь у підготовці та організації численних коледжних заходів.

Керівник групи.

Пагутяк Василь Григорович- викладач основ права, охорони праці та охорони праці в галузі, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

З 1989 року викладач-сумісник, з 1991 року - штатний викладач Самбірського медичного училища (коледжу).

З 1993 року – голова профкому працівників навчального закладу, юрист-консульт.

Неодноразовий керівник групи.

Столяр Галина Романівна -викладачем соціо-гуманітарних дисциплін, викладач першої кваліфікаційної категорії

В навчальному закладі з 2003 року, з 2005 року штатний викладач.

Керівник студентського дискусійного клубу «Я так думаю». Спонукає студентів до вироблення власної життєвої позиції.

Керівник групи.

Лісна Оксана Богданівна- викладач-сумісник дисципліни «Культурологія», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

В навчальному закладі з 2008 року, з 2011 року викладач-сумісник.

Головачук Ігор Павлович -викладач-сумісник дисципліни охорони праці та охорони праці в галузі, провідний інженер з охорони праці.

В навчальному закладі з 1998 року, з 2001 року викладач-сумісник.

 

Професійних дисциплін циклу сестринська справа

Циклова комісія професійних дисциплін циклу сестринська справа заснована в 1999 році. До цього часу дисципліни циклу входили до циклової комісії терапевтичного циклу.
На даний час до складу комісії входять дисципліни: «Основи медсестринства», «Історія медицини та медсестринства», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Основи загальної та медичної психології», «Основи психології та між особове спілкування», «Медсестринська етика та деонтологія».
З моменту заснування головою циклової комісії була Разінкова Л.І. З 2008 року циклову комісію очолює Головачук Л.М.
В цикловій комісії професійних дисциплін циклу сестринська справа працюють як досвідчені, так і молоді творчі викладачі. Організовуючи навчальний процес, вони застосовують як традиційні методи навчання, так і сучасні педагогічні технології (тренінг на фантомах з використанням алгоритмів маніпуляцій, проблемне навчання, розігрування рольових ситуацій). Викладачами циклової комісії створені підручники, алгоритми практичних навиків.
Викладачі циклової комісії - неодноразові учасники регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, медичних конгресів, постійні дописувачі до газети «Новини Самбора», та медичної газети львівської обласної Асоціації медичних сестер «Медсестра Галичини», інших видань.

Навчальні та тренажерний кабінети оснащені сучасним обладнанням: муляжі, фантоми, медичний інструментарій, предмети догляду за пацієнтами, що забезпечує досконале відпрацювання практичних навичок. Створено базу мультимедійні презентації навчальних відеофільмів, серед яких  власно створені.
Плідно функціонує, гурток сестринської справи. Організовано співпрацю з Самбірським міським територіальним центром з метою допомоги пенсіонерам та одиноким непрацездатним людям.
Традиційними є тиждень циклової комісії, приурочений до Міжнародного дня медичної сестри, конкурс «Кращий за фахом».

Склад циклової комісії професійних дисциплін циклу сестринська справа:
Голова - Головачук Любов Михайлівна - викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
В навчальному закладі з 1988 року, з 1990 року - на посаді штатного викладача.
Першою в навчальному закладі створила начальні відеофільми «Парентеральне введення ліків», «Дослідження пульсу», «Вимірювання артеріального тиску», «Спостереження за диханням», «Промивання шлунка».
Маючи великий практичний стаж, постійно надає допомогу молодим викладачам.
Автор статей на медичну тематику в журналі «Вища школа». Учасник ІІ Міжнародного медичного форуму «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України» (квітень, 2013 р.).
Завідувач кабінету «Загального догляду за хворими спеціальності «Акушерська справа». Багаторічний керівник гуртка «Сестринської справи».
Багаторазовий керівник групи.

Разінкова Людмила Іванівна - викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
З 1966 по 1976 рр. працювала лаборантом в Самбірському медичному училищі.
В 1973 р. закінчила Самбірське медичне училище за спеціальністю «Акушерська справа».
З 1976 р. штатний викладач дисципліни «Догляд за хворими» в Самбірському медичному училищі (коледжі). З січня 1999 року по вересень 2008 р. - голова циклової комісії циклу «Сестринська справа».
Учасниця Міжнародній конференції з участю викладачів сестринської справи 2000р.
В співавторстві з викладачем коледжу Савкою Л.С. написала практикум сестринської справи. У 2009 році в співавторстві з викладачем Савкою Л.С. і викладачами Сумського медичного коледжу випустила навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації «Догляд за хворими та медична маніпуляцій на техніка».
Багаторазовий керівник групи.

Савка Любов Станіславівна - викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
Випускниця Самбірського медичного училища 1970 року за спеціальністю «фельдшер».
В навчальному закладі на посаді штатного викладача дисципліни «Догляд за хворими» з 1983року.
В співавторстві з викладачем коледжу Разінковою Л.І. написала практикум сестринської справи. У 2009 році в співавторстві з викладачем Разінковою Л.І. і викладачами Сумського медичного коледжу випустила навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації «Догляд за хворими та медична маніпуляцій на техніка».
Багаторазовий керівник групи.

Казан Ірина Володимирівна - викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії,
Випускниця Самбірського медичного училища 1996 року за спеціальністю «Медична сестра».
З 2001 р - на посаді штатного викладача «Основ медсестринства» Самбірського медичного училища (коледжу).
Активно займається навчально-виховною роботою та навчально-методичним забезпеченням спеціальності.
Член Львівської обласної Асоціації медичних сестер з 2005 р., та активним дописувачем медичної газети « Медсестра Галичини».
Співпрацює з Львівською обласною організацією товариства «Знання». Неодноразово брала участь у обласних та міжнародних конференціях з питань реформування медсестринської освіти в Україні.
Керівник групи.

Кміть Ірина Володимирівна - викладач-сумісник догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки.
Випускниця Самбірського медичного училища 1995 року за спеціальністю «Медична сестра».
З 2007 року - на посаді викладача-сумісника «Догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки», «Основ загальної та медичної психології» Самбірського медичного училища (коледжу).
Викладач працює над впровадженням комп'ютерного тестового контролю знань студентів. Передає свій практичний досвід молодому поколінню. Має багато друкованих робіт у Київських інформаційних вісниках, журналі «Вища школа».

Професійних дисциплін терапевтичного циклу

Циклова комісія професійних дисциплін терапевтичного циклу бере початок з моменту заснування навчального закладу в 1953році.

На той час дисципліни циклу входили до складу методичного об’єднання медичних дисциплін. Свого часу його очолювали: Пиріг І.Г. (1953-1956 рр.), Чурилик Б.П. (1956-1959 рр.), Баранович Л.М. (1959-1962 рр.), Чурилова Н.В. (1962-1964 рр.), Куценко П.В. (1964-1966 рр.).

В 1966 році утворилося методоб’єднання терапевтичного циклу, яке очолила викладач внутрішніх хвороб Л.М. Баранович.

З 1970-1971 рр. головою циклової комісії терапевтичного циклу був М.Х. Гавриленко – викладач епідеміології.

1972-1975 рр. - Ліскевич (Петрущак) Я.П. - викладач дитячих хвороб.

1976-1978 рр. - Ванівська Д.М. – викладач дитячих хвороб.

1978-1983 рр. - Баранович Л.М. – викладач внутрішніх хвороб.

1983 -1993 рр. - Романишин І.І. – викладач терапії.

1994-2000 рр. -  Кость О.Б. – викладач терапії.

З 2001 року циклову комісію професійних дисциплін терапевтичного циклу очолює Петрова Г.І.

Комісія налічує 8 штатних викладачів і 16 викладачів-сумісників.

Робота комісії спрямована на виконання програми підготовки фахівців зі спеціальності 5.12010105 «Акушерська справа», 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа».

Дисципліни терапевтичного циклу: «Внутрішня медицина», «Медсестринство у внутрішній медицині», «Медсестринство в сімейній медицині», «Медсестринство в геронтології і геріатрії», «Громадське здоров'я та громадське медсестринство», «Медицина катастроф», «Перша долікарська допомога», «Шкірні та венеричні хвороби», «Нетрадиційна медицина», «Медична та соціальна реабілітація», «Військово-медична підготовка».

 

 Для якісного проведення занять викладачі циклової комісії працюють над створенням навчально-методичних матеріалів, посібників. Виданий навчальний посібник «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб у практиці фельдшера швидкої медичної допомоги» (Романишин І.І., Кость О.Б., Петрова Г.І.).

Члени циклової комісії щорічно готують студентів до конкурсу «Кращий за фахом». З метою поглиблення знань студентів та підвищення зацікавленості до вивчення дисциплін циклу працює гурток (керівник Собчишак І.Л.), організовуються тематичні конференції, круглі столи, зустрічі з провідними спеціалістами практичної медицини. Викладачі циклової комісії - учасники науково-практичних конференцій, семінарів, організованих Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичними закладами міста.

Циклова комісія професійних дисциплін терапевтичного циклу не зупиняється на досягнутому, весь час перебуває в творчому пошуку.

Склад циклової комісії професійних дисциплін терапевтичного циклу:

Голова- Петрова Ганна Іванівна викладач внутрішньої медицини, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

В навчальному закладі з 1989 року.

З 2001 голова циклової комісії професійних дисциплін терапевтичного циклу. Співавтор навчального посібника «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб у практиці фельдшера швидкої медичної допомоги» (1999 р.).

Керівник групи.

 

Романишин Ірина Іванівна - викладач медсестринства у внутрішній медицині, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

В навчальному закладі з 1983 року. Поєднувала викладацьку діяльність з практичною роботою.

Є співавтором навчальних посібників для студентів медичних училищ і коледжів: «Методи обстеження пацієнтів» (2005 р.), «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб у практиці фельдшера швидкої медичної допомоги» (1999 р.),«Медсестринство в онкології».

В 1983 -1993 рр. - голова циклової комісії терапевтичного циклу.

З березня 1994 року – заступник директора з практичного навчання, з навчально-виробничої роботи.

Делегат з’їзду медичних сестер України в м. Чернівці (2007р.).

Багаторазовий член експертних комісій МОЗ і МОН України.

Брала участь в експертизі тестових завдань до ліцензійних іспитів «Крок-М» в Центрі тестування МОЗ України.

Кость Ольга Борисівна викладач внутрішньої медицини, першої долікарської допомоги, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

З 1987 року на посаді штатного викладача терапії Самбірського медичного училища (коледжу), багаторазовий керівник студентських груп.

З 1994р. по 2001р. – голова циклової комісії професійних дисциплін терапевтичного циклу, а з 2001 року – завідувач відділення «Фармація».

Співавтор навчальних посібників для студентів медичних училищ і коледжів: «Методи обстеження пацієнтів» (2005 р.), «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб у практиці фельдшера швидкої медичної допомоги» (1999 р.).

У 2001 році була делегатом ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти.

 

Ковальчук Маркіян Михайлович– викладач терапії.

Відомий лікар-практик на Самбірщині. З 1968 по 2004 рік  поєднував практичну роботу лікаря-терапевта з викладанням дисципліни в Самбірському медичному училищі.

З 2004 року на посаді штатного викладача терапії.

Член управи Самбірського міжрайонного товариства «Просвіта», член літературного гуртка «Дністер». Автор двох поетичних збірок. Автор слів гімну Самбірського медичного коледжу.

Нагороджений медаллю Самбірської міської ради.

 

Осадца Лариса Ананіївна – викладач медсестринства у внутрішній медицині, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

В навчальному закладі з 2006 року.

Волошинська Наталія Михайлівна– викладач медсестринства у внутрішній медицині, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

В навчальному закладі з 2004 року. Керівник групи.

 

Собчишак Ірина Львівна - викладач терапії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

З 1994 року працює в Самбірському медичному училищі (коледжі): 1994-1996 роки – викладач шкірно-венеричних хвороб, з 1996 року – викладач терапії. Керівник гуртка терапії. Керівник групи.

Циклову комісію професійних дисциплін терапевтичного циклу обслуговує відповідальний, професійний лаборант Дудяк Марія.

Природничо – наукових дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін створена в 1953 році, очолювала Грішина А.А., в наступні роки головами циклової комісії були наступні викладачі, починаючи з:

1956 р. – Гнатик Р.М. 1990 р. – Федуняк І.Й.
1962 р. – Марців О.Д. 1991 р. – Мащакевич І.Я.
1964 р. – Феник Р.С. 1993 р. – Гутнікевич Ю.В.
1966 р. – Попатенко О.Й. 1994 р. – Бац С.М.
1974 р. – Бура Д.С. 1999 р. – Баб’як Л.М.
1976 р. – Стасишин С.М. 2002 р. – Гутнікевич Ю.В.
1978 р. – Прибасна І.М. 2004 р. – Говдиш Н.Я.
1988 р. – Бац С.М.

 До складу циклової комісії входять фундаментальні дисципліни, які вивчаються студентами спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Фармація». Ці дисципліни створюють основу медичних знань, без яких неможливо опанувати і зрозуміти клінічні дисципліни. Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації учбового процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професійно спрямовані практичні завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції науково - природних дисциплін в професійно направлене навчання, повсякденно контролюються знання студентів і це є одним з основних елементів визначення якості підготовки фахівців.

В навчальний процес викладачами впроваджені ситуаційні задачі, тестовий комп’ютерний контроль знань, мультимедійні презентації. Навчання проводиться згідно до вимог Болонського процесу, і навчальні програми та плани дисциплін адаптовані до цих вимог. Значна увага приділяється питанню методичного забезпечення самостійної роботи студентів, особливо позааудиторної. Оскільки світова наука свідчить –– не існує інших шляхів оволодіння знаннями і уміннями, ніж самостійна пізнавальна діяльність студентів.

Колектив циклової комісії працює над удосконаленням лекційних i практичних занять. Впроваджуються нові методи навчання та контролю знань студентів.


Дисципліни, які входять до циклової комісії: анатомія людини, фізіологія людини, основи медичної генетики, патоморфологія і патофізіологія, основи біологічної фізики та медична апаратура, безпека життєдіяльності,  мікробіологія, основи мікробіології з імунологією, медична біологія, біологія, гігієна з основами екології, ріст і розвиток людини.

Лекції та практичні заняття  проводяться у сучасних, добре обладнаних аудиторіях. Практичні навики студенти мають змогу відпрацьовувати у лабораторіях анатомії людини і фізіології, основ мікробіології з імунологією, основ екології і профілактичної медицини, патоморфології, патофізіології і фізіології, а також кабінеті біології, медичної біології та генетики.

Склад циклової комісії природничо-наукових дисциплін:

Голова - Говдиш Надія Ярославівна - викладач анатомії та фізіології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1987 року за спеціальністю «Медична сестра».

В навчальному закладі на посаді штатного викладача анатомії та фізіології з 2000 р. Викладає на відділеннях «Сестринська справа» та «Фармація». З 2000 р. завідує лабораторією анатомії та фізіології.

Циклову комісію природничо-наукових дисциплін очолює з 2004 р.

Автор навчального посібника «М’язова система людини» для внутрішньоколеджного користування. Щорічно проводить конкурс на краще знання анатомії серед студентів спеціальності «Сестринська справа».

Керівник групи. Бере активну участь у підготовці та організації численних коледжних та загальноміських виховних заходів.

Берлінець Анатолій Васильович – викладач анатомії і фізіології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням.

З 1979 року викладач-сумісник Самбірського медичного училища, з 1981 р. – штатний викладач анатомії і фізіології.

З 1989 р. по даний час – завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням.

Впроваджує передовий педагогічний досвідперебуває в постійному пошуку власних нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.

Федуняк Ірина Йосипівна –– викладач гігієни з основами екології, основ екології та профілактичної медицини, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

На посаді штатного викладача Самбірського медичного училища (коледжу) з 1981 року. Завідувач лабораторії основ екології і профілактичної медицини. Досвідчений викладач, наставник молоді.

Созанська Ольга Іллівна – викладач біології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1980 року за спеціальністю «фельдшер».

З 1981 року працює на посаді штатного викладача Самбірського медичного училища (коледжу). Завідувач кабінету біології, медичної біології та генетики. Керівник гуртка біології. Викладач велику увагу приділяє науково-дослідній роботі студентів.

   Прокопчук Ірина Степанівна - викладач мікробіології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1987 року за спеціальністю «Медична сестра».

В навчальному закладі на посаді штатного викладача мікробіології з 1997року. Завідувач лабораторією основ мікробіології з імунологією.

Автор навчального посібника «Патогенні мікроорганізми у граф-логічних структурах» для внутрішньоколеджного користування.

 

Ковальчук Світлана Петрівна –– викладач дисциплін «Безпека життєдіяльності» «Фізика», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

З 2009 року викладач-сумісник Самбірського медичного коледжу, з 2010 року - штатний викладач фізики і астрономії, з 2012 року - викладач дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Гудзій Ольга Олександрівна – викладач дисципліни «Фізіологія».

Випускниця Самбірського медичного училища 1995 р. за спеціальністю «Сестринська справа».

В коледжі працює з 2004 року, з 2011 року - викладач-сумісник дисципліни «Фізіологія», з 2013 року - штатний викладач Самбірського медичного коледжу з вище вказаної дисципліни.

Завідувач кабінетом патоморфології, патофізіології і фізіології.

Мусяк Руслана Михайлівна - викладач дисципліни «Фізіологія».

Випускниця Самбірського медичного училища 1995 р. за спеціальністю «Сестринська справа».

В коледжі працює з 2004 року, з 2011 року - викладач-сумісник дисципліни «Фізіологія», з 2013 року - штатний викладач Самбірського медичного коледжу з вище вказаної дисципліни.

Скробало Г.І. – викладач дисципліни «Медична біологія».

В Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1991 року.

На посаді викладача працює з 1998 р. З 1998 р. – викладач-сумісник дисципліни «Медична генетика», з 2008 р. – викладач-сумісник  дисципліни «Медична біологія», а з 2013 року штатний викладач дисципліни «Медична біологія»

Шевчик Г.Т. – викладач дисципліни «Ріст і розвиток людини», викладач-сумісник

З 2004 р. по 2006 р. – викладач-сумісник дисципліни «Ботаніка», а з 2007 року –  дисципліни «Ріст і розвиток людини».

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

201765
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
122
561
946
198203
9639
14226
201765

Ваш IP: 54.162.159.33
Время: 2018-09-25 07:45:35