Про нас

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради 

«Самбірський медичний коледж»

Координати:

81400 м. Самбір Львівської області

вул. Шевченка,14

Тел/факс: 8(03236) 3-35-40

E-mail: smu@ukrpоst.ua

 

Рівень акредитації - І


Підготовка спеціалістів ведеться за галузями знань і спеціальностями:


1201. Медицина. Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст:

• лікувальна справа;

• акушерська справа;

• сестринська справа.


1202. Фармація. Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст:

• фармація.

 Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський медичний коледж» – державний медичний навчальний заклад І-го рівня акредитації, який готує фахівців кваліфікації «молодший спеціаліст» відповідно до сучасних потреб і світових стандартів в органічному поєднанні з національною культурою, історією та народними традиціями України.

Самбірський медичний коледж – це сучасний навчальний заклад, який крокує в ногу з життям, багатопрофільна медична школа, де здобувають гарт кваліфіковані медичні кадри для потреб охорони здоров’я ХХІ століття.

Коледж готує фахівців кваліфікації «молодший спеціаліст» відповідно до сучасних потреб і світових стандартів в органічному поєднанні з національною культурою, історією та народними традиціями України.

Контингент студентів (станом на 01.10.2013р. ) становить 872 студенти.  

З них на спеціальності «Сестринська справа» - 325 студентів, «Лікувальна справа» - 233 студенти, «Акушерська справа» - 86 студентів, «Фармація» - 172 студенти.

Матеріально-технічна база: · 3 навчальні корпуси, з яких 2 – практичні; · 36 кабінетів і 15 лабораторій; · 3 комп'ютерні кабінети; · 2 лекційних зали з сучасним мультимедійним обладнанням; · лінгафонний кабінет; · бібліотека, книжковий фонд якої становить біля 33 284 екземплярів; · читальний зал на 120 посадкових місць з доступом в Internet; · актовий зал на 150 посадкових місць; · їдальня; · спортивний і тренажерний зали з сучасним обладнанням.

 Теоретичний корпус

 Практичний корпус №1 на території Самбірської ЦРЛ

 Практичний корпус №1 "Фармація"

      Студенти мають змогу навчатися в теоретичному та практичному корпусах коледжу, в яких функціонують 36 навчальні кабінети та 15 лабораторій, обладнані згідно сучасних вимог тренажерами, фантомами, предметами догляду за пацієнтами, медичними інструментами і достатньо забезпечені робочими місцями.

До послуг студентів лінгафонний та комп’ютерні класи. Комп’ютери коледжу об’єднані в локальну мережу, студенти і викладачі мають можливість роботи в мережі INTERNET, створено сайт коледжу, функціонує електронна пошта.

Педагогічний колектив медичного коледжу з 2003 року використовує в навчальному процесі пакет навчально-контролюючих програм «Деканат», розроблених ПП «Політек-Софт» м.Київ, очолюваного В.Г.Усатенко, за ініціативою заступника директора з навчальної роботи коледжу Каднічанського А. Г. та при активній участі інженера, викладача дисципліни «Інформаційні технології в фармації» Ковальчука О.В.
Складові цієї потужної прикладної системи: «Навчальний план», «Навчальний процес», «Викладач», «Тарифікація», «Студент», «Персонал», «Додаток до диплома, атестата», «Бібліотека», «Конвертор у ДП-2000», «Конвертор в ЄДБО» об’єднані в один комплекс забезпечують необмежені можливості організації та контролю навчального процесу в коледжі.

Практичними навиками майбутні молодші медичні спеціалісти оволодівають в навчальних кабінетах практичного корпусу, тренажерному кабінеті, кабінетах доклінічної практики та відділеннях Самбірської ЦРЛ, а під час виробничої та переддипломної практики - на затверджених базах лікувально-профілактичних установ Львівської області.

Навчально-виховний процес забезпечують 135 висококваліфікованих викладачів, із яких 93 – штатних.

Серед них: 1 Заслужений лікар України; 11 відмінників освіти України; 1 кандидат наук; 37 викладачам присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»; 3 - «старший викладач»; 52 викладачі спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії; 10 викладачів - першої категорії; 15 викладачів - другої категорії; 16 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Більшості викладачів притаманний творчий пошук, бажання впроваджувати елементи нового, висока вимогливість до себе і студентів. Серед них Гутнікевич Ю.В., Разінкова Л.І., Бобак К.М., Ковальчук Л.М., Каднічанський А.Г. Перун Б.Й., Ковальчук І.В., Романишин І.І., Мартинюк М.М., Мартинюк І.П., Шевчук Н.І., Кость О.Б. Берлінець А.В., Савка Л.С., Федуняк І.Й., Цалковська Г.В., Швед І.Р., Петрова Г.І., Стецик М.М., Гриців О.Й., Хома Н.М., Кругляк Н.П., Бурлаєнко Г.Є., Баб’як Л.М., Балицький Б.М., Пагутяк В.Г., Гарасимчук Є.Б., Головачук Л.М., Шпак В.В., Штурмай В.Я., Хома З.Г., Зварич Г.М.., Швед С.І., Рогач М.А., Павелчак О.С., Говдиш Н.Я., Киретів В.В..

Беруть приклад з своїх наставників, постійно підвищуюючи свою фахову та педагогічну майстерність і молоді викладачі: Волошинська Н.М.., Сенейко О.М., Бандрівський Л.Б.., Захарова Л.Ф., Казан І.В.., Ковнацька О.М.., Ільницька М.М.., Свястин А.М.., Шамрай Н.С.,., Столяр Г.Р., Прибасна О.О. та ін...

В коледжі функціонує 12 циклових комісій і методичне об’єднання керівників груп, які очолюють досвідчені викладачі.

- циклова комісія загальноосвітніх дисциплін – Гриців О.Й.

- циклова комісія хімічних дисциплін – Рогач М.А

- циклова комісія іноземних мов – Шамрай Н.С.

- циклова комісія природничо-наукових дисциплін – Говдиш Н.Я.

- циклова комісія соціально-економічних дисциплін - Шевчук Н.І.

- циклова комісія професійних дисциплін терапевтичного циклу - Петрова Г.І.

- циклова комісія професійних дисциплін хірургічного циклу - Бобак К.М.

- циклова комісія професійних дисциплін акушерського циклу – Штурмай В.Я.

- циклова комісія професійних дисциплін педіатричного циклу - Цалковська Г.В.

- циклова комісія професійних дисциплін фармацевтичного циклу - Баб’як Л.М.

- циклова комісія професійних дисциплін циклу сестринської справи – Головачук Л.М.

- циклова комісія фізичного виховання - Кругляк Н.П.

- методичне об’єднання керівників груп – Грицьків О.М.

З 1996 року навчання здійснюється за модульно-рейтинговою системою на спеціальності «Акушерська справа», а на даний час на всіх акредитованих спеціальностях.

Педагогічний колектив коледжу активно впроваджує в навчальний процес інноваційні методи навчання та виховання, комп’ютерні навчальні та контролюючі програми, аудіо- та відеотехніку, вдосконалює комплекси методичного забезпечення дисциплін, форми самостійної роботи студентів. Працює над проблемою: «Інформаційні комп’ютерні технології навчання і виховання як один із засобів якісної підготовки молодших медичних спеціалістів в світлі сучасних наукових досягнень».

Свою педагогічну та фахову майстерність викладачі підвищують, приймаючи участь в міжнародних науково-практичних конференціях та симпозіумах, обласних методоб’єднаннях, семінарах. З метою обміну досвідом роботи проводять творчі училищні та обласні заняття, виховні години, вдаються до самостійних пошуків покращення роботи.

Досвідчені педагоги коледжу Ковальчук Л.М., Бобак К.М., Романишин І.І., Перун Б.Й., Баб’як Л.М., Гарасимчук Є.Б. та інші залучаються до складу експертних комісій Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України при ліцензуванні, атестації та акредитації різних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Добрими помічниками в роботі викладачів протягом багатьох років є досвідчені лаборанти: Крілевич Д.І., Мітек Г.І., Феник С.В., Каспер І.І.,Шубак Л.Я., Романів Л.І.,Мураль Л., Фабін І.Я.. Мелех В.Я., Штеник Д.Д., Дудяк М.Р., Хом’як Л.М., Страшовська Л.Й., Романишак І., Гром М.Й., Бандурка Г.М., Кінаш Л.В., Дуда О.Я. та ін..

Щороку цікаво проходять в училищі тижні циклових комісій, окремих дисциплін, олімпіади, конкурси «Кращий за фахом» та на краще знання певної дисципліни, День науки та День здоров’я. Студенти беруть участь в обласних олімпіадах, конкурсах «Кращий за фахом», спортивних змаганнях і займають призові місця.

Приділяється увага як пошуковій, так і видавничій діяльності студентів та викладачів.

Видано з грифом Міністерства охорони здоров’я:

·Шамрай Н.С., Гутнікевич Ю.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Німецька мова. Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації для спеціальностей «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа». – Київ, 2011.
·Медсестринство в онкології – підручник /Л.М. Ковальчук, О.М. Парійчук, І.І. Романишин, К.М. Бобак, В.В. Киретів, Б.А. Марчук, ВСВ «Медицина», 2011.
·Навчальний посібник з хірургії в модулях / Л.М.Ковальчук, К.М. Бобак, А.І. Бобак, О.С. Брунарська, А.В. Берлінець, Г.І. Гостинська. Видавництво «Медицина», 2011.
Німецька мова – Deutsch: підручник / Т.Б. Криворук, Н.С.Шамрай, Ю.В. Гутнікевич. – К.: ВСВ «Медицина», 2012.

- Підготовлено до друку і знаходяться у видавництвах «Медицина» праці:

1. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. та доповн. / Савка. Л.С., Разінкова Л.І.

2. Невідкладні стани в хірургії: навч. посібник / Бобак К.М.

В коледжі працюють студентські клуби та об'єднання: клуб «Берегиня», клуб «Гармонія», дискусійний клуб «Я так думаю», об'єднання «Милосердя», літературна студія «Поетичне джерело», організація «Молода Просвіта», народознавчий, вокальні гуртки, спортивні гуртки та секції. Активними є студентська рада, студентський профком. Діє Рада профілактики правопорушень. Методичне об’єднання керівників груп налічує 30 членів.

На базі навчального закладу проводились обласні методичні об’єднання викладачів, методистів, базові методичні наради, семінари з обміну досвідом роботи викладачів різних дисциплін.

Самбірський медичний коледж постійно співпрацює з Львівським медичним коледжем ім.Андрея Крупинського, Бориславським медичним коледжем, іншими навчальними медичними закладами І-ІІ рівня акредитації Львівської області та України, а також лікувальною-профілактичними і аптечними установами м. Самбора та області, доброзичливість і взаєморозуміння між якими є запорукою плідної праці в справі навчання і виховання майбутніх медичних працівників.

Дійову допомогу отримує колектив Самбірського медичного коледжу в результаті співпраці і підтримки Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної ради та Департаменту освіти і науки Львівської обласної ради, Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти та науки України.

Заснований в 1953 році як фельдшерська школа Самбірський медичний коледж за 60 років, значно розширив свій статус, зміцнив матеріально-технічну базу. Колектив навчального закладу впевнено та цілеспрямовано добивається кінцевої мети – підготовки висококваліфікованих молодших медичних спеціалістів, людей з високими духовними та людськими цінностями.

Освіта в Українi

Освітній портал

 

 

 

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

072441
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
354
542
1686
68776
8652
10166
72441

Ваш IP: 54.80.227.189
Время: 2017-11-23 18:45:46